Printer Friendly Version Razgovori ministra Vulina u Budimpešti, 29.10.2014. @ 31 October 2014 11:39 AM

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, boravio je 29.10.2014. godine u Budimpešti, gde je razgovarao sa Zoltanom Balogom, ministrom za ljudske resurse u Vladi Mađarske.
Dva ministra su konstatovala da je saradnja između dve zemlje u oblasti socijalne zaštite dobra, kao i da se od 01.12.2014. godine očekuje početak primene Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Mađarske. Razgovarali su i o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, a naročito o prenošenju iskustava Mađarske u sprovođenju programa radne aktivacije radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći.
Dva ministra su dogovorila da će u budućnosti nastaviti sa radnim konsultacijama, razmenom iskustava u sprovođenju reforme socijalnog osiguranja, kao i načinima za korišćenje sredstava iz fondova EU za sprovođenje ovakvih programa.